Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Supraśl  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Supraśl

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Supraśl.

Mapa Geoportal Supraśl
Mapa z granicą gminy Supraśl

Dane urzędu

Urząd Miejski w Supraśluul. Piłsudskiego 58Supraśl, 16-030

Tel: 85 7132702

Fax: 85 7132720

E-mail: um@suprasl.pl

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Supraśl: 2002093

Witryna: www.suprasl.pl

Władze lokalne: Burmistrz Radosław Dobrowolskium@suprasl.pl

Aktualności z gminy Supraśl

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Supraśla

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Supraśl to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Supraśl na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Supraśla, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Supraśla

Gmina Supraśl w liczbach

Powierzchnia gminy Supraśl*

189 km2

402 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Supraśl*

16 003 mieszkańców

480 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Supraśl*

85 mieszkańców na km2

925 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Supraśl

Geoportal Supraśl prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Supraśl

Jak powstał Geoportal gminy Supraśl?

Geoportal Supraśl powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Supraśl, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Supraśl umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Supraśl

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Supraśl?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Supraśl;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Supraśl;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Supraśl;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Supraśl;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Supraśla.
Informacje na Geoportalu Supraśl

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Supraśl?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Supraśl;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Supraśl;
 • Rejestr MPZP Supraśl;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Supraśl;
 • Mapa Topograficzna gminy Supraśl;
 • Mapa Solarna gminy Supraśl;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Supraśl;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Supraśl

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Supraśl?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Supraśl.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Supraśl łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Supraślu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Supraśla zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Supraśl, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Supraśl oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Supraśl. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Supraśla możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Supraśla. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Supraśl. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Supraśl.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Supraślu.

  Geoportal gminy Supraśl posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Supraśl. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Supraślu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Supraśl przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Supraślu.

  W Geoportalu Supraśl przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Supraśl. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Supraślu. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Supraśl zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Supraśl, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Supraśl oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Supraśl.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Supraśl. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Supraśl są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Supraśl podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Supraśl.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Supraślu. W Geoportalu gminy Supraśl udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Supraślu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Supraśl.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Supraśl. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Supraśl dla mieszkańców

Geoportal Supraśl jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Supraśl. Na mapie Supraśla sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Supraśl mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Supraśl. Korzystając z map Geoportalu gminy Supraśl w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Supraśl są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Supraśl dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Supraśl dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować