Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Supraśl  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Supraśl

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Supraśl.

Mapa Geoportal Supraśl
Mapa z granicą gminy Supraśl

Dane urzędu

Urząd Miejski w Supraśluul. Piłsudskiego 58Supraśl, 16-030

Tel: 85 7132700

Fax: 85 7132720

Elektroniczna skrzynka podawcza: /UMSuprasl/SkrytkaESP

E-mail: um@suprasl.pl

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Supraśl: 2002093

Witryna: www.suprasl.pl

Władze lokalne: Burmistrz Radosław Dobrowolskium@suprasl.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Supraśla

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Supraśl to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Supraśl na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Supraśla, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Supraśla, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Supraśla

Gmina Supraśl w liczbach

Powierzchnia gminy Supraśl*

189 km2

402 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Supraśl*

16 003 mieszkańców

480 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Supraśl*

85 mieszkańców na km2

925 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Supraśl

Geoportal Supraśl prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Supraśl, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Supraśl.

Dostęp do danych Geoportalu Supraśl

Jak powstał Geoportal gminy Supraśl?

Geoportal Supraśl powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Supraśl, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Supraśl.

Geoportal Supraśl umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Supraśl oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Supraśl, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Supraśl

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Supraśl?

Informacje na Geoportalu Supraśl

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Supraśl?

Korzyści z Geoportalu Supraśl

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Supraśl?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Supraśl.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Supraśl łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Supraślu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Supraśla zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Supraśl, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Supraśl oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Supraśl. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Supraśla możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Supraśla. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Supraśl. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Supraśl.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Supraślu.

  Geoportal gminy Supraśl posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Supraśl. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Supraślu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Supraśl przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Supraślu.

  W Geoportalu Supraśl przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Supraśl. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Supraślu. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Supraśl zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Supraśl, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Supraśl oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Supraśl.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Supraśl. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Supraśl są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Supraśl podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Supraśl.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Supraślu. W Geoportalu gminy Supraśl udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Supraślu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Supraśl.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Supraśl. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Supraśl.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Supraśl, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Supraśl. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Supraśl.

 • Zabytki w gminie Supraśl

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Supraśl. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Supraśl oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Supraśl.

 • Informacje o wyborach w gminie Supraśl

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Supraśl. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Supraśl i wiele istotnych informacji.

Geoportal Supraśl dla mieszkańców

Geoportal Supraśl jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Supraśl. Na mapie Supraśla sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Supraśl mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Supraśl. Korzystając z map Geoportalu gminy Supraśl w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Supraśl są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Supraśl dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Supraśl dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu