Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Supraśl w liczbach

Geoportal Supraśl
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Supraśl

Supraśl, gmina w województwie podlaskim, powiat białostocki.

Powierzchnia gminy Supraśl wynosi 189 km2, zajmuje 402 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Supraśl zamieszkuje 16 003 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 480 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Supraśl wynosi 85, jest 925 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Supraśl. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Supraśl prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Supraśl.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Supraśl: 189402
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Supraśl: 0,211081
Lesistość w % w gminie Supraśl: 67,361
Ludność na 1 km2 w gminie Supraśl: 85925
Liczba ludności ogółem w gminie Supraśl: 16 003480
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Supraśl: 20,954
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Supraśl: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Supraśl: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Supraśl: 6,47-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Supraśl: 75,4-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Supraśl: 131211
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Supraśl: 7,6284
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Supraśl: 80,7-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Supraśl: 31428
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Supraśl: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Supraśl: 763,61497
Przedszkola bez specjalnych w gminie Supraśl: 5497
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Supraśl: 377,2574
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Supraśl: 114,969
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Supraśl: 13,818
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Supraśl: 517540
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Supraśl: 4 100-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Supraśl: 4 143-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Supraśl: 4 166-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Supraśl: 79,21944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Supraśl: 78,5371
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Supraśl: 89,9621
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Supraśl: 85,8353
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Supraśl: 76,11754
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Supraśl: 76,4226

Źródłem danych statystycznych dla gminy Supraśl jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Supraśl, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Supraśl. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.