Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Supraśl - sprawdź miejscowy plan gminy Supraśl

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Supraśl? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Supraśl.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Supraśl.

MPZP Supraśl
Mapa MPZP gminy Supraśl

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Supraślu.

MPZP Supraśl

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Supraśl i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Supraśl prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Supraśla. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Supraśl.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Supraśl i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Supraśl obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Supraśl z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Supraśla

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Supraśla

0

22 plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Supraśl, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Supraśl, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

781 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Supraśla.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Supraśl z podziałem na lata

Rejestr MPZP Supraśl

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Supraśl. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XXXVIII/465/2022 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Supraśl w rejonie ulicy Białostockiej (rozszerzenie cmentarza)XXXVIII/465/202230-6-2022
Uchwała nr XLVI/571/2018 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta SupraślXLVI/571/201820-9-2018
Uchwała nr XLVI/572/2018 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi SowlanyXLVI/572/201820-9-2018
Uchwała nr XVI/154/2015 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl w rejonie wsi Zaścianki i GrabówkaXVI/154/1517-12-2015
Uchwała nr XXXVIII/340/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaścianki - obszar na południe od Szosy BaranowickiejXXXVIII/340/1330-10-2013
Uchwała nr XXVII/241/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon wsi Sobolewo)XXVII/241/1329-1-2013

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Supraślu?

Za prowadzenie rejestru MPZP Supraśl odpowiada wójt/burmistrz gminy Supraśl. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Supraśl nie obowiązuje, to urząd gminy Supraśl wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Supraślu została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Supraśl z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Supraśl na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Supraśla. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Supraśl!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Supraśl